Aziz Valentine

Bugün 14 Şubat’ın atfedildiği rahip Aziz Valentine aslında pek de bu konuyla ilgili gözükmüyor kaynaklarda. Ayrıca ismi ve ölüm yeri dışında, hakkında pek de kesin bilgilere sahip değiliz. Tarihte Katolik Kilisesi’nin saygıyla andığı birçok [...]

Antik Uygarlıklar Nasıl Konuşuyorlardı

İşte unutulmuş imparatorluklardan seslendirilmiş 7 dil Bir efsaneye göre dünya üzerindeki diller, Babil Kulesi'ni inşası sırasında ortaya çıktı. Peki bundan binlerce yıl önce yaşamış olan medeniyetler nasıl konuşuyorlardı bunu hiç merak ettiniz mi? Babil [...]

Başlangıçlar Tanrısı Janus

Janus, ters yönlere bakan iki yüze sahip olarak tasvir edilen bir Roma tanrısıdır. Janus, geçitlerin, kapıların, bitişlerin ve başangıçların tanrısıdır. Janus, geçmişten geleceğe, bir durumdan başka bir duruma, bir görüşten başka bir görüşe, genç [...]

Hıdırellez

Hıdırellez Bayramı çok eski zamanlardan beri birçok uygarlık tarafından kutlanan çok ünlü bir mevsimlik bayramdır. Eski kaynakları incelediğimizde ismi farklı farklı anılsa da bu bayramlarda kullanılan ya da değer verilen motifler kendi arasında benzerlik [...]

Topaz

Topaz, florlu alüminyum silikat yapısında, kimyasal formülü Al2SiO4 (F,OH)2 olan değerli taş özelliklerine sahip bir silikat mineralidir. Kristal sistemi ortorombiktir (dikdörtgenler prizması) ve kristallerin her biri prizma biçiminde olup bitişleri piramidal şekildedir. Topazın bir [...]

Marsın Taşı; Yakut

Yakut, rengiyle ön plana çıkan, tüm değerli taşların kraliçesi olarak bilinen, kırmızısı hiçbir kırmızı renkli taşa benzemeyen saydam bir taştır. Yanan alev rengi bize hep yaşamı ve aşkı anımsatmıştır. Safir gibi Korundum mineralinin saydam [...]

Zümrüt

Zümrüt, Beril mineralinin yeşil renkli en değerli üyesidir. Eski kaynaklara bakıldığında en değerli ve az bulunur olanının kırmızı olduğu söylenirmiş ve buna da kırmızı zümrüt denirmiş ve tarihe değerli taşların en değerlisi olarak adını [...]