Aristoteles

2018-04-12T21:00:14+03:00

Bir felsefeyi ya da bir filozofu incelerken yaşadığı ve içinde bulunduğu zamanın toplumsal özelliklerini de bilmek gerekir. Toplumu meydana getiren kültürel ve manevi etkilerini bilmeye çözümleme yaparken çok ihtiyaç duyulur. O durumu daha yakından tanımak için günümüzde bize kalan olaylar yetersiz kalmaktadır. Olaylara sadece entelektüel ve bilimsel bilgi çerçevesinden bakmak yerine hikayelere ve örnek hayatlara, anlatım ve anlatıcılara başvurmak, o dönemi anlamaya daha çok katkıda bulunur. O yüzdendir ki yüzyıllardır masallar ve hikayeler ya da atasözleri, şiirler ve destanlar insanlık için vazgeçilmez bir birikimdir. Ve biz tarihin bir bölümünü ya da bir felsefeyi, düşünürü ele alırken eleştirici olmak yerine değerlendirici [...]