Aktiffelsefe Kültür Derneği, tüm etkinliklerini ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir. Bu ilkeler, insanlığa ait olan tüm araçlar içinde bütünsel bir bakış sağlamak yoluyla insanın kendini ve doğayı tanımasına, içindeki filozofu uyandırıp kendini dış kategorilerinden bağımsız algılayarak tüm insanların büyük bir ailenin üyeleri gibi kardeş olduğu bilinciyle hareket etmesine yardım eder.

İlkelerimiz Evrenseldir ve Tüm İnsanlığın Mirasıdır.

BÜTÜNLEŞMEK

Dil, din, ırk ve sosyal durum gözetmeksizin tüm insanları bir kardeşlik ideali etrafında birleştirmek.

BÜTÜNLEŞMEK

Dil, din, ırk ve sosyal durum gözetmeksizin tüm insanları bir kardeşlik ideali etrafında birleştirmek.

KARŞILAŞTIRMALI İNELEME

Sanatların, inançların, bilimlerin ve felsefelerin karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakışı sağlamak.

KARŞILAŞTIRMALI İNELEME

Sanatların, inançların, bilimlerin ve felsefelerin karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakışı sağlamak.

KENDİNİ VE DOĞAYI TANIMA

İnsanın gerçek kişiliğini ifade edebilmesi ve doğanın bir parçası olarak yaşayabilmesi için kapasitelerini geliştirmek.

KENDİNİ VE DOĞAYI TANIMA

İnsanın gerçek kişiliğini ifade edebilmesi ve doğanın bir parçası olarak yaşayabilmesi için kapasitelerini geliştirmek.