Klasik tarz felsefe demek geçmişin yıkıntıları arasında kaybolmak demek değildir, aksine daha sonra binlerce kez yinelenen doğruları bulan, gösteriş tuzaklarına düşmeyen, cehalet ve kaba gücün tehdidine araç olmayan felsefedir. Sokrates bunun tanığıdır.

Aktiffelsefe’nin önerdiği Klasik Tarz Felsefe, sürekli düşünmeye eğilimli felsefe değil, yaşamla ve bilinmeyenle yüzyüze gelmenin tutkulu bir yoludur. İnsanoğlu tarihsel yazgısıyla, kutsal atalarıyla, yaşadığı anla, gelecekle olan bağını sıkı bir biçimde kurmalıdır. Yaşam akıntısına güçlü küreklerle karşı koyan bir kayık gibi olmalıdır. Aktiffelsefe felsefesi, bilincin ulaşabildiği her alanda harekettir. Bu, kurumuş insanlık ağacını yeniden besleyecek olan eski bir “yaşam suyu”dur.

Aktiffelsefe, insanlığın felsefi ve manevi gelenekleri üzerine zamansız öğretilerin aktarıldığı Klasik Tarz Felsefe Okulu olarak tanımlanabilir. Günümüz dünyasında Klasik Tarz Felsefe Okulu ifadesini anlamak güç olabilir çünkü günümüzde insan, fırtınalar arasında sürüklenirken bazı değerleri de kendisi ile birlikte götürmektedir. Bugün tekrardan “Yaşama Sanatı” olarak ele alınan felsefi bir tarzı topluma aktaracak Klasik Tarz bir Felsefe Okulu’na ihtiyaç vardır. Bu okul, yaşamı tüm yönleriyle ele alan bir felsefe tarzını topluma sunarken, modern insan ve dünyamızın sorunlarının ancak bu felsefi düşünceyi hayata geçirmekle çözülebileceğini bilmektedir.

Klasik Tarz bir Felsefe Okulu gibi çalışan Aktiffelsefe, geçmişin bilgeliğini günümüze taşıyarak klasik tarz felsefenin kapılarını günümüz insanına tekrardan açmaya çalışmaktadır.